Home Services Awards Company ContactTelif Hakları

Gezegenimiz ve sansür…


Yabancılaşmış hormonlu hayatımızı, geleceğimizi tartışabiliriz… Kapital merkezli ilişkilerimizi; düşünce ve davranışları kabusa çeviren; yöneten… Büyük, küçük kurum çatışmalı "egemen / teba" kontrolüne güdülü… Temel ilişki gerçeklerini manuple eden, yok edici çatışmalarla gelişme ve çöküşü hızlandıran teknik bir dünyadayız… Eleştiri, hayal kurma, sezgi, farklılık ve toplumdan kaçma tüm referanslarıyla kendi içine de kilitli… Böyle bir dünyanın duygularını ıskalamak, ait olmamak gerçekten iyi fikir olsa da; olası mı… Burjuva dünyası vitrinlerine ait olmayan bakış açıları; gezegeni canlı tutabilir mi… Doğaya karşı olmayan, hormonsuz, kısırlaştırılmamış doğaya dönüş yolları geleceği oluşturabilir mi… Telif hakları Bu metinde Site; www.tersisler.com adresinde yayınlanan web sitesi yanısıra, bu sitenin tasarım ve uygulayıcıları, içerik sağlayıcıları, editörleri, uzman yazarları ve konuk yazarları anlamında kullanılmıştır:
1. Site içeriğinin tümü; her türlü metin, resim, fotoğraf, grafik, logo, şekil, çizim, klip, canlandırma, video ve müzik kayıtları, yazılımlar, program kodları; görsel tasarım, teknik tasarım, endüstriyel tasarım ve içerik tasarımı; bilgi mimarisi, derleme, düzenleme ve kurgusu dahil; ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü haklar münhasıran tersişler’e ve Sitenin içerik sağlayıcılarına aittir.
2. Siteye kayıtlı üyelerin ve tüm ziyaretçilerin, sitenin interaktif servislerini kullanarak postaladıkları soru, anket cevabı, öneri vs. her türlü mesajın dijital ortamlar dahil, her türlü çoğaltımı, basılı materyallere dönüştürülmesiyle ilgili haklar ticari olanlar da dahil olmak üzere münhasıran tersişler’e aittir.
3. Site ile ilgili her türlü hak ilgili T.C. mevzuatı, uluslararası telif hakkı ve marka yasaları ve uluslararası sözleşmeler ile koruma altındadır.
4. Sitede yer alan unsurlardan herhangi birinin tersişler’in yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen, doğrudan veya dolaylı olarak aynen ya da başka bir şekilde kullanımı, iktibası, kopya edilmesi, çoğaltılması, değişiklik yapılması, depolanması, başka bir ortama aktarılması, yüklenmesi, postalanması, dağıtımı, nakli, tekrar yayınlanması, teşhiri, uyarlanması, işlenmesi, temsili, ticari amaçla elde bulundurulması, satılması veya yukarıda sayılan fiillerin teşvik edilmesi, yapılmasının kolaylaştırılması yasaktır.
5. Yukarıda aktarılan tüm haklar saklı kalmak koşuluyla, kullanıcılar kişisel ve ticari olmayan kullanım amaçları için içeriği kullanabilirler ve bilgisayarlarına indirebilirler.
6. Site’nin kayıtlı üyesi olmak ya da Site üzerinden herhangi bir ücretli hizmeti almak, Kullanıcının yukarıdaki haklardan herhangi birini kullanmasına izin vermez.
7. Site adı ve logosu ile tersişler iştirakleri veya grup şirketleri ile marka sahibi üçüncü kişi şirketlere ait tüm grafik, logo ile mal ve hizmet tescilli markalar olup, başkaları tarafından hiç bir surette kullanılamaz. Kullanıcıların zihinlerinde karışıklığa yol açacak, iktibas oluşturacak, itibar zedeleyecek şekilde bu markaların benzerleri oluşturulamaz.
8. Tersişler bu maddelerde önceden haber vermeksizin değişiklik yapabilir. Bu maddelerden herhangi birinin geçersiz addolunması diğer maddelerin geçerliliğini etkilemez. Bu metin 8 maddeden oluşmaktadır.

Müzikli Dünya Masalları

düşleYORUM

"Sanatı algılama ancak algılama sanatını bilmekle gerçek bir yaşantı haline dönüşebilir." Bertolt Brecht. Bilgi neden gerekir? Öğrendiklerimiz; bizi özgür olmaktan alıkoyan bir itaat sopası mı olur elimizde? Hayatımızın hız ve konforu; tüm yaşadıklarımızı 'Olağan şeyler' haline mi getirir? Anlamak eylemini, hayatımızı özgürleştirmeye değiştirmek için neden kullanamayız? Dünyayı neden değiştiremeyiz? 'Film seyrindeki tadı' analiz eden bu program; kendi olmasının kapılarını açar size.

Küreselleşirken Çevre ve Kentler

Küreselleşme günümüzde yereli kavramayı, yerelde olup biteni anlamayı engelleyen bir söylem olarak ortaya çıkıyor. Çünkü eğer küresel her şeyi belirliyorsa yereli de belirliyor ve o zaman yerelde ne olup bittiğini anlamak, onun üstünde düşünmek gündem dışı kalıyor. Tabi bu durum yerelle uğraşanlar için çok tehlikeli, çünkü buradan her şeyi küresele havale edip kurtulmak gibi bir sonuç çıkabilir. Oysa Dünya yalnız küreselleşmiyor, yerelleşiyor da. Tartışmaya çalışacağımız soru, “Küreselleşen dünyada yereli nasıl düşünebiliriz?”.
İlk kez, Birleşmiş Milletler ortamında, 5-14 Haziran1972 de çevre sorunları tartışılmaya başlanmış, temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamanın temel bir insan hakkı olduğu karar altına alınmıştır. Bugün; kentleşmeden, enerjiye, madencilikten, doğal ve kültürel varlık alanlarında yaşanan çevresel sorunlar ve yıkımlara kadar, uluslar arası sermayenin, Dünya Bankası ve IMF’ nin “kalkınmacı” politikaları ile şekillenen dünya çevre konferansları, çevre sorunlarına çözüm getirmekten oldukça uzak görünmekte. Sanayileşmenin getirdiği beton ormanlar içerisinde yaşam ve mutluluğunu sürdürme ve buna çözüm bulma zorunluğuyla yüzyüzedir insanoğlu... Ekonomistler, turizmciler, sanat tarihçileri, mimarlar, şehir planlamacıları, siyasetçiler, yerel yönetimler, öğrenciler ve şehir yoksulları görüş ve çözümlerini paylaşacaklardır.

Sihirli CAM

'Göründüğü gibi mi yaşadıklarımız’
Olayları, göründükleri şekli ile anlamak ve çözümüne katılmak için eldeki bilgiler genellikle yetersiz kalır! Arka planlardaki mekanizmaların, gerçeklerin şekillenmesi üzerindeki işleyişleri şaşırtıcıdır… Tarihsel sosyal grup ve kümeler ‘kendi haklılıkları’ içinde yaşarlar. Hayatın ve insanın ‘özgürleşmesi’; beklentiler arkasında kalır, anlamsızlaşabilir. Tavrını, gençlerin  ve yeni olacak olanın bakış açısından yana koyar Sihirli CAM.  Zamanı ileri geri alabilen gözlükler; öğrenci ilişki ve çelişkilerini yargılayan kurallar ve doğruları; oluşturan nedenleri ortaya serer… Sosyal kurguların, insan üzerlerindeki etkileri irdelenir… Kral çıplaktır ve hayat görünüşünden farklıdır. Hayatın arka planlarında oluşturulan,’ herkese ve hiç kimselere’ tanıklık edilir…

karamela Sepeti

4-6 yaş arası arkadaşlar; tiyatro, film etkinliği izler, öykü dinler, ya da bir nesneye odaklanırlar.  Ortaklaşa yaratıcı sorularla olguyu yorumlamaları istenir. Konuya uygun ortamda Kostüm, dekor, boya ve masklarla , Senaryolarını şekillendirirler.

Çocuk gelişimi ve başarısında çok önemli olduğunu bildiğimiz erken çocukluk eğitiminin Türkiye’deki okullaşma oranları gelişmiş ülkelerden düşüktür. Bu yaş eğitim eksikliğinin sonradan giderilmesi neredeyse imkansız olduğu göz önünde bulundurulduğunda; İyileştirme çok acil bir durumdur. Ülkemizde 4-6 yaş arası çocukların, %33,4’ü okul öncesi eğitimden yararlanabilmekte. AB üyesi ülkeler okul öncesi eğitime başlama yaşını 3’e çekmeyi öngörmektedir. Ülkemiz çocukları, gelişmiş ülkelerdeki yaşıtlarından geride hayata başlamakta. Eğitime başlama yaşının öne çekilmesi toplumsal bir ihtiyaçtır.

Halkla İlişkiler

Propaganda

Cannes tapınak ayinlerinde her yıl; "marka ikon" kutsalları yarışır... Bu pandemi karşısında insan bilinci yap boz tahtasına çevrilmiştir. İnsanı toplama kamplarında tutan düzen pazarlarını kurarak yeni alıcılar bulur, rızalar üretir. Küresel böyle bir salgın ortamında; gelenek ile yeninin ürkütücü çatışma duygusu; yeni hız ve biçimlerde sürekli üretilir...

Propaganda

Cannes tapınak ayinlerinde her yıl; "marka ikon" kutsalları yarışır... Bu pandemi karşısında insan bilinci yap boz tahtasına çevrilmiştir. İnsanı toplama kamplarında tutan düzen pazarlarını kurarak yeni alıcılar bulur, rızalar üretir. Küresel böyle bir salgın ortamında; gelenek ile yeninin ürkütücü çatışma duygusu; yeni hız ve biçimlerde sürekli üretilir...

Kurşunlu Han / BÜYÜKÇEKMECE

"Sanatı algılama ancak algılama sanatını bilmekle gerçek bir yaşantı haline dönüşebilir." Bertolt Brecht. Bilgi neden gerekir? Öğrendiklerimiz; bizi özgür olmaktan alıkoyan bir itaat sopası mı olur elimizde? Hayatımızın hız ve konforu; tüm yaşadıklarımızı 'Olağan şeyler' haline mi getirir? Anlamak eylemini, hayatımızı özgürleştirmeye değiştirmek için neden kullanamayız? Dünyayı neden değiştiremeyiz? 'Film seyrindeki tadı' analiz eden bu program; kendi olmasının kapılarını açar size.

Sokağın Müziği

Küreselleşme günümüzde yereli kavramayı, yerelde olup biteni anlamayı engelleyen bir söylem olarak ortaya çıkıyor. Çünkü eğer küresel her şeyi belirliyorsa yereli de belirliyor ve o zaman yerelde ne olup bittiğini anlamak, onun üstünde düşünmek gündem dışı kalıyor. Tabi bu durum yerelle uğraşanlar için çok tehlikeli, çünkü buradan her şeyi küresele havale edip kurtulmak gibi bir sonuç çıkabilir. Oysa Dünya yalnız küreselleşmiyor, yerelleşiyor da. Tartışmaya çalışacağımız soru, “Küreselleşen dünyada yereli nasıl düşünebiliriz?”.
İlk kez, Birleşmiş Milletler ortamında, 5-14 Haziran1972 de çevre sorunları tartışılmaya başlanmış, temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamanın temel bir insan hakkı olduğu karar altına alınmıştır. Bugün; kentleşmeden, enerjiye, madencilikten, doğal ve kültürel varlık alanlarında yaşanan çevresel sorunlar ve yıkımlara kadar, uluslar arası sermayenin, Dünya Bankası ve IMF’ nin “kalkınmacı” politikaları ile şekillenen dünya çevre konferansları, çevre sorunlarına çözüm getirmekten oldukça uzak görünmekte. Sanayileşmenin getirdiği beton ormanlar içerisinde yaşam ve mutluluğunu sürdürme ve buna çözüm bulma zorunluğuyla yüzyüzedir insanoğlu... Ekonomistler, turizmciler, sanat tarihçileri, mimarlar, şehir planlamacıları, siyasetçiler, yerel yönetimler, öğrenciler ve şehir yoksulları görüş ve çözümlerini paylaşacaklardır.

Kampüs Etkinlikleri

'Göründüğü gibi mi yaşadıklarımız’
Olayları, göründükleri şekli ile anlamak ve çözümüne katılmak için eldeki bilgiler genellikle yetersiz kalır! Arka planlardaki mekanizmaların, gerçeklerin şekillenmesi üzerindeki işleyişleri şaşırtıcıdır… Tarihsel sosyal grup ve kümeler ‘kendi haklılıkları’ içinde yaşarlar. Hayatın ve insanın ‘özgürleşmesi’; beklentiler arkasında kalır, anlamsızlaşabilir. Tavrını, gençlerin  ve yeni olacak olanın bakış açısından yana koyar Sihirli CAM.  Zamanı ileri geri alabilen gözlükler; öğrenci ilişki ve çelişkilerini yargılayan kurallar ve doğruları; oluşturan nedenleri ortaya serer… Sosyal kurguların, insan üzerlerindeki etkileri irdelenir… Kral çıplaktır ve hayat görünüşünden farklıdır. Hayatın arka planlarında oluşturulan,’ herkese ve hiç kimselere’ tanıklık edilir…

Mevlana Üçlemesi

4-6 yaş arası arkadaşlar; tiyatro, film etkinliği izler, öykü dinler, ya da bir nesneye odaklanırlar.  Ortaklaşa yaratıcı sorularla olguyu yorumlamaları istenir. Konuya uygun ortamda Kostüm, dekor, boya ve masklarla , Senaryolarını şekillendirirler.

Çocuk gelişimi ve başarısında çok önemli olduğunu bildiğimiz erken çocukluk eğitiminin Türkiye’deki okullaşma oranları gelişmiş ülkelerden düşüktür. Bu yaş eğitim eksikliğinin sonradan giderilmesi neredeyse imkansız olduğu göz önünde bulundurulduğunda; İyileştirme çok acil bir durumdur. Ülkemizde 4-6 yaş arası çocukların, %33,4’ü okul öncesi eğitimden yararlanabilmekte. AB üyesi ülkeler okul öncesi eğitime başlama yaşını 3’e çekmeyi öngörmektedir. Ülkemiz çocukları, gelişmiş ülkelerdeki yaşıtlarından geride hayata başlamakta. Eğitime başlama yaşının öne çekilmesi toplumsal bir ihtiyaçtır.

Medya Planlama

MaviPlan

İzmir ticaret odası Expo2015' çalışmamız bizlere, uluslararası mecralar ile medya satın alma deneyimimizi arttırdı.. İzmir'in yeterli desteği alamamış olmasına üzüldük... Ancak Samuel Beckett'in şu sözü önemli: “Denedin, yenildin.Yine dene yine yenil. Daha iyi yenil!” Çözüm ve yeniden yönetiminiz için MaviPlan size gerekli bilgi akışını sağlar...

düşleYORUM

"Sanatı algılama ancak algılama sanatını bilmekle gerçek bir yaşantı haline dönüşebilir." Bertolt Brecht. Bilgi neden gerekir? Öğrendiklerimiz; bizi özgür olmaktan alıkoyan bir itaat sopası mı olur elimizde? Hayatımızın hız ve konforu; tüm yaşadıklarımızı 'Olağan şeyler' haline mi getirir? Anlamak eylemini, hayatımızı özgürleştirmeye değiştirmek için neden kullanamayız? Dünyayı neden değiştiremeyiz? 'Film seyrindeki tadı' analiz eden bu program; kendi olmasının kapılarını açar size.

Küreselleşirken Çevre ve Kentler

Küreselleşme günümüzde yereli kavramayı, yerelde olup biteni anlamayı engelleyen bir söylem olarak ortaya çıkıyor. Çünkü eğer küresel her şeyi belirliyorsa yereli de belirliyor ve o zaman yerelde ne olup bittiğini anlamak, onun üstünde düşünmek gündem dışı kalıyor. Tabi bu durum yerelle uğraşanlar için çok tehlikeli, çünkü buradan her şeyi küresele havale edip kurtulmak gibi bir sonuç çıkabilir. Oysa Dünya yalnız küreselleşmiyor, yerelleşiyor da. Tartışmaya çalışacağımız soru, “Küreselleşen dünyada yereli nasıl düşünebiliriz?”.
İlk kez, Birleşmiş Milletler ortamında, 5-14 Haziran1972 de çevre sorunları tartışılmaya başlanmış, temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamanın temel bir insan hakkı olduğu karar altına alınmıştır. Bugün; kentleşmeden, enerjiye, madencilikten, doğal ve kültürel varlık alanlarında yaşanan çevresel sorunlar ve yıkımlara kadar, uluslar arası sermayenin, Dünya Bankası ve IMF’ nin “kalkınmacı” politikaları ile şekillenen dünya çevre konferansları, çevre sorunlarına çözüm getirmekten oldukça uzak görünmekte. Sanayileşmenin getirdiği beton ormanlar içerisinde yaşam ve mutluluğunu sürdürme ve buna çözüm bulma zorunluğuyla yüzyüzedir insanoğlu... Ekonomistler, turizmciler, sanat tarihçileri, mimarlar, şehir planlamacıları, siyasetçiler, yerel yönetimler, öğrenciler ve şehir yoksulları görüş ve çözümlerini paylaşacaklardır.

Sihirli CAM

'Göründüğü gibi mi yaşadıklarımız’
Olayları, göründükleri şekli ile anlamak ve çözümüne katılmak için eldeki bilgiler genellikle yetersiz kalır! Arka planlardaki mekanizmaların, gerçeklerin şekillenmesi üzerindeki işleyişleri şaşırtıcıdır… Tarihsel sosyal grup ve kümeler ‘kendi haklılıkları’ içinde yaşarlar. Hayatın ve insanın ‘özgürleşmesi’; beklentiler arkasında kalır, anlamsızlaşabilir. Tavrını, gençlerin  ve yeni olacak olanın bakış açısından yana koyar Sihirli CAM.  Zamanı ileri geri alabilen gözlükler; öğrenci ilişki ve çelişkilerini yargılayan kurallar ve doğruları; oluşturan nedenleri ortaya serer… Sosyal kurguların, insan üzerlerindeki etkileri irdelenir… Kral çıplaktır ve hayat görünüşünden farklıdır. Hayatın arka planlarında oluşturulan,’ herkese ve hiç kimselere’ tanıklık edilir…

Konum

Sinanoba mahallesi İbrahimzade caddesi sahiltepe villaları Lale sokak no. 20 Büyükçekmece
İstanbul / TÜRKİYE

Mesaj gönderiniz